Anggota Shariah

Jawatankuasa Anggota Shariah

Lembaga Pengawasan Syariah IHF adalah suatu jawatankuasa bebas yang diamanahkan dengan kewajipan memberikan nasihat dan panduan yang berkaitan dengan individu dan tadbir urus organisasi bagi memastikan aktiviti dan operasi organisasi keseluruhan pada setiap masa selaras dengan prinsip-prinsip perundangan Islam.

Lembaga Pengawasan Syariah IHF (SSB) terdiri daripada 6 anggota di kalangan para ulama, cendekiawan dan profesional yang terkemuka dan terkenal dalam bidang fiqh Halal serta teknologi makanan. Ahli-ahli nya terdiri:


 1. Prof. Dr. M.S. Sujimon
  Fiqh, Fatwa & Penyelidikan
 2. Dato’ Dr. Nasharudin Mat Isa
  Fiqh & Undang-undang
 3. Dato’ Dr Haji Nooh Bin Gadot
  Fiqh & Perundangan
 4. Dr. Siti Norbaiyah Abdul Malek
  Audit Halal & Keselamatan Makanan
 5. Mohd Roslan Bin Mohd Saludin
  Audit Halal & Pematuhan
 6. Hj. Sabar Abdul Rahman
  Kewangan