Visi & Misi

VISI

Untuk menjadi pemangkin pada Eko-sistem Halal Global


MISI
  • Untuk mendidik dan menyediakan pihak yang berkepentingan dengan menerapkan aplikasi teknologi untuk mengekalkan dan mengekalkan lanskap yang serba bersaing dan sentiasa beru bah-ubah dalam perniagaan dan perdagangan Halal
  • Untuk memupuk kumpulan profesional Halal kepada industri